Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Σχέδια δράσης για την προστασία αστέγων

              Το θέμα των αστέγων είναι δυστυχώς υπαρκτή πραγματικότητα τόσο στη χώρα μας όσο και στην περιοχή μας. Η συνέχιση, η εξάπλωση και το βάθεμα της κρίσης, εξαιτίας εγκληματικών πολιτικών, οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στο ξεσπίτωμα, συχνά και στην αυτοκτονία. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, η κατάσταση των αστέγων επιδεινώνεται. Προσπαθούν, συχνά απέλπιδα, να προφυλαχθούν σε παραπήγματα, αυτοσχέδιες σκηνές, υπόστεγα, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ή όπου βρούν. Το κράτος πρόνοιας είναι προτεραιότητα ενός εθνικού κράτους . Όταν όμως το κράτος δεν έχει εθνική κατεύθυνση στην πολιτική του και αδυνατεί εμπράκτως να οργανώσει δομές και να παρέχει υπηρεσίες, οι Δήμοι οφείλουν αυτοβούλως να επωμισθούν την ευθύνη προστασίας των αστέγων, στο πλαίσιο της λογικής τού “Κοινοτισμού” και της κοινωνίας της αλληλεγγύης. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τη φιλοξενία και την υποστήριξη των αστέγων .
          Υπάρχουν δύο κυρίως πυλώνες διευθέτησης του προβλήματος: Η μόνιμη πρόβλεψη, οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Αστέγων και οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες άμεσης ανακούφισης αστέγων πολιτών.
              Ερωτάται ο κ.Δήμαρχος :
-                  Υπάρχει πρόβλεψη οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου Υποστήριξης Αστέγων ;
-                  Έχουν ορισθεί και ανακοινωθεί προσωρινοί χώροι φιλοξενίας αστέγων ;
-                  Έχουν εκπονηθεί Σχέδια Δράσης τα οποία θα καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες ;
-                  Έχουν ορισθεί Υπάλληλοι για τον συντονισμό και την υλοποίηση της όποιας δράσης ;
-                  Έχουν ορισθεί Υπεύθυνοι για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την υλική υποστήριξή
            τους ;
-                  Έχει ορισθεί Ομάδα εντοπισμού, ενημέρωσης και εξυπηρέτησής τους ;
-                  Έχει γίνει επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για περαιτέρω
       συντονισμό ;
Εκεί που το υδροκέφαλο κράτος δυσκολεύεται, ο “Κοινοτισμός” μπορεί να δώσει λύσεις .


                                                                                                          Γεώργιος Σαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου