Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ
Από καιρού εις καιρόν μεθοδεύεται η υποχρεωτική χρήση νέων καρτών ως μηχανισμού αναγνωρίσεως και συναλλαγών. Επανήλθε από κυβερνητικά στελέχη αυτή η πρόταση για μία από αυτές, τη λεγόμενη «κάρτα του πολίτη» και επιχειρήθηκε – ξανά – η θεσμοθέτηση της πολιτικής εφαρμογής της διά νομοσχεδίου, το οποίο βρισκόταν κατά τα προβλεπόμενα στο στάδιο της δημόσιας διαβουλεύσεως στον ιστότοπο opengoverment.gr. Κατόπιν αντιδράσεων πολιτών αποσύρθηκε προσωρινώς – ξανά – η επίμαχη διάταξη.
            Η «κάρτα του πολίτη» προορίζεται να αντικαταστήσει τις αστυνομικές ταυτότητες. Προβλέπεται να περιέχει όλα τα προσωπικά μας στοιχεία σε ένα ηλεκτρονικό “τσιπ” (να περιέχει δηλαδή τον αριθμό της ταυτότητας, τον αριθμό δημοτολογίου, τον Α.Φ.Μ., τον ΑΜΚΑ, ενδεχομένως δε και άλλα προσωπικά ή και ιατρικά δεδομένα). Θα έχει σχήμα πιστωτικής κάρτας και στη μία όψη της θα έχει φωτογραφία του/της κατόχου, καθώς και δακτυλικά του/της αποτυπώματα.
Παράλληλα, προωθείται η χρήση ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας (είναι άγνωστο ακόμη στο ευρύ κοινό αν θα περιλαμβάνει ραβδωτό κωδικό “bar code” ή άλλη πιο εξελιγμένη τεχνολογία ελέγχου). Εάν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι με το άρθρο 20 του νόμου 3842 του 2010 υποχρεώνονται οι πολίτες να πραγματοποιούν τις αγορές άνω των 1500 Ευρώ όχι με ρευστό χρήμα, αλλά με κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία επιβολής ενός οικονομικού ολοκληρωτισμού, όπου δεν μπορεί κάποιος να πουλήσει ή να αγοράσει, παρά μόνο όποιος φέρει την εγχάρακτη ταυτότητα.
            Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ότι βρισκόμαστε ενώπιον της αριθμοποιήσεως του ανθρωπίνου προσώπου και της αγνόησης του ονόματός του, ενώπιον διώξεως και περιθωριοποιήσεως όλων όσοι επιθυμούν να συναλλάσσονται ως φυσικά πρόσωπα και όχι ως αριθμοί μιας παγκόσμιας διακυβερνήσεως, αλλά και ενώπιον του πλήρους ελέγχου της προσωπικής και δημόσιας ζωής κάθε ατόμου.
            Για τους λόγους αυτούς:
1)      Οφείλουμε να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας για την «κάρτα του πολίτη» και για κάθε κάρτα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να ζητήσουμε να μην επανέλθει αυτή η διάταξη – ή κάποια παρεμφερής – με νομοσχέδιο.
2)      Οφείλουμε να ενστερνισθούμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς πολλών πολιτών, διότι προσβάλλεται η προσωπικότητα ή και το θρησκευτικό συναίσθημα.
3)      Οφείλουμε να δηλώσουμε ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες, με οποιαδήποτε κάρτα και κατ’ ουδένα τρόπο και ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία του προσώπου και να τονιστεί η προσήλωση στο δικαίωμα της ιδιωτικότητας των πολιτών.
4)      Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στις – οποιασδήποτε μορφής – κάρτες έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία, δεν πρέπει να περιέχεται – με τρόπο εμφανή ή αφανή – ο αριθμός “666” ή άλλα αντιχριστιανικά σύμβολα, διότι αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού στις ορθόδοξες χριστιανικές αντιλήψεις, δεδομένου ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι αριθμοί και συνδυασμοί τους. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλων παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και η όποια υποστήριξη ανθρώπων, πρέπει να γίνεται με άλλους πρόσφορους τρόπους και μέσα.
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εκκλησία της Ελλάδος και στα ΜΜΕ για ενημέρωση των συντοπιτών μας και κάθε ενδιαφερομένου.
                                                                                                      
                                                                                                            Γιώργος Σαγιάς
                                                                                                       Δημοτικός Σύμβουλος
                                                                                                                               Δήμου Λαμιέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου