Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.


Εκπεφρασμένη θέση παλαιόθεν του Γ. Σαγιά όσο και της «Πορτοκαλί» ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι η δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται πρωτίστως πολιτική βούληση τόσο της Πολιτείας (δια της – εκάστοτε - Κυβερνήσεως) όσο και της τοπικής κοινωνίας (δια των φορέων και των πολιτών της).
Η Στερεά Ελλάδα είναι η μόνη Περιφέρεια πανελληνίως η οποία δεν έχει Α.Ε.Ι. Λόγοι πνευματικοί, επιστημονικοί, ιστορικοί, τεχνοκρατικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και άλλοι επιβάλλουν την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς με έδρα τη Λαμία ώστε η περιοχή μας να συμμετέχει ισότιμα στην συμπλήρωση του χάρτη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της χώρας μας αίροντας με αυτόν τον τρόπο μέρος της υπαρχούσης αδικίας.
Βάσει των ανωτέρω, είναι επιτακτική η ανάγκη συσκέψεως όλων των εκπροσώπων, φορέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ώστε να γίνει σαφές και ξεκάθαρο ποιοι επιθυμούν την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και ποιοι όχι.
Κατόπιν, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την Κυβέρνηση – βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων – ώστε να διατρανωθεί η σαφώς αιτιολογημένη βούληση της τοπικής κοινωνίας και να δρομολογηθούν άμεσα οι σχετικές ενέργειες. Συγχρόνως, ο Δήμος Λαμιέων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος να προγραμματίσουν και υλοποιήσουν τις ενέργειες που προβλέπονται και τις αφορούν ώστε να υπάρχει ετοιμότητα ανταπόκρισης σε πιθανή θετική απάντηση της Κυβερνήσεως.
Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
  • Έχει τη βούληση για ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία;
  • Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα και συντεταγμένα σε σύσκεψη ενδιαφερομένων και αρμοδίων για να παρθούν αποφάσεις για σχεδιασμό, ενέργειες και δράσεις;
Ο επικεφαλής της «Πορτοκαλί» ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ για άλλη μια φορά ζητά να υπάρξει βούληση και να γίνουν ενέργειες για Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
 

Γεώργιος Σαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου