Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.
Η καταστολή, τα αποσπασματικά μέτρα και η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι το   υποκατάστατο   τους  κράτους   πρόνοιας   και   δεν   συνάδουν   με τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των παιδιών.
H «Πορτοκαλί» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ και ο επικεφαλής της Γ. Σαγιάς καλεί όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι το φαινόμενο της παιδικής εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει τις ρίζες του όχι μόνο σε καταστάσεις οικονομικής ύφεσης  αλλά  και  σε  μια  ρευστή πραγματικότητα  που  γεννά  νέα  προβλήματα ή οξύνει τα ήδη υπάρχοντα. Κρίνεται λοιπόν, απαραίτητη η ευαισθητοποίηση του κόσμου με τη βελτίωση της πληροφόρησης και ενημέρωσης.


                                                                              EK ΤΟY ΓΡΑΦΕΙΟY ΤΥΠΟΥ
                                                                        «Πορτοκαλί» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου